Oferujemy oleje silnikowe heavy duty nowej generacji klasy API CK-4 Petro-Canada Duron

Dostępne są do sprzedaży między innymi oleje:

DURON UHP 10W-40
DURON SHP 15W-40
DURON HP 15W-40
DURON SHP 10W-30

Charakterystyka olejów zaliczane do nowych grup API CK-4 oraz FA-4.
1. Jeżeli olej pracuje w ciężkich warunkach (w wysokiej temperaturze), to może ulegać w czasie pracy ścinaniu. W wyniku tego dochodzi do spadku lepkości oleju w wysokich temperaturach, osłabienia filmu olejowego (górny rysunek), co zwiększa ryzyko styku powierzchni typu metal-metal, czyli zagrożenie uszkodzenia elementów współpracujących w węzłach tarcia. W przypadku olejów spełniających wymagania wspomnianych nowych kategorii API, ten parametr (odporność na ścinanie) został znacząco poprawiony, co poglądowo pokazuje rysunek.

2. Silniki nowych generacji zostały zaprojektowane tak aby pracować przy wyższych temperaturach, co zwiększa ryzyko utleniania, które jest reakcją cząsteczek oleju z tlenem.
Może to spowodować degradację oleju, zmniejszając jego żywotność i powodować wzrost lepkości oleju, powstawanie szkodliwych osadów oraz zużycie korozyjne, co w konsekwencji prowadzi do zmniejszenia ochrony silnika.
Z utlenianiem pośrednio powiązane jest zjawisko napowietrzania ( tworzenia się drobnych pęcherzyków powietrza w oleju), Napowietrzanie wpływa bezpośrednio na działanie oleju, osłabia film olejowy, potencjalnie powodując zużycie silnika, słaba wydajność oleju, a ostatecznie większe koszty eksploatacji
Oleje o wspomnianych klasach API zostały zaprojektowane tak aby lepiej zapobiegać zjawiskom utleniania oraz napowietrzania, dzięki czemu lepiej chronią silnik.

3. Obie klasy API będą posiadać zalety, o których wspominaliśmy w poprzednich grafikach. Czyli odporność na utlenianie, na ścinanie oraz regulacje napowietrzania. Podstawową różnicą będzie grubość filmu olejowego jaki będą zapewniać i co się z tym wiąże – zastosowanie olejów.
Oleje o klasie CK-4 będą posiadać „grubszy” film olejowy (HTHS na poziomie minimum 3,5 cP) i będą przeznaczone do silników produkowanych do tej pory, natomiast oleje w klasie FA-4 będą charakteryzować „cieńszy” film olejowy ( HTHS na poziomie 2,9-3,2 cP) i będą przeznaczone do silników nowej generacji, pozwalających na jeszcze większą oszczędność paliwa.