Zadzwoń do nas: 601 553 615 lub napisz: tele@ondo.eu

CALFLO AF.

Opis produktu

supr_norm
CALFLO AF
Olej termoprzewodzący

Oparty na hydrokrakowanych olejach bazowych o czystości 99,9%. Dla zamkniętych, nie poddawanych ciśnieniu systemów wymiany ciepła z fazą ciekłą pracujących w temperaturze wymieszania do 316 oC

Wyjątkowy skład chemiczny oleju termoprzewodzącego PETRO-CANADA CALFLO AF wynika przede wszystkim z użytych w jego formulacji olejów bazowych o 99,9% czystości, wyprodukowanych w opatentowanym procesie oczyszczania HT. Te krystalicznie czyste oleje bazowe nie zawierają żadnych zanieczyszczeń, które mogą utrudniać działanie CALFLO AF. Wykorzystując ponad 25-cio letnie doświadczenie w formulacji środków smarowych, PETRO-CANADA wzmacnia te stabilne termicznie płyny specjalnie dobranymi dodatkami uszlachetniającymi, by zapewnić lepszą ochronę przed rozkładem powodowanym procesami utleniania, niż wiodące, konkurencyjne płyny.

CALFLO AF zalecany jest do stosowania w zamkniętych, bezciśnieniowych systemach wymiany ciepła z fazą ciekłą, pracujących w sposób ciągły w średnich temperaturach (w temperaturach wymieszania) do 316 °C. Wyjątkowa odporność płynu na rozkład wywołany utlenianiem, pozwala na wydłużenie trwałości płynu i obniżenie kosztów eksploatacyjnych w systemach, gdzie nieuniknione jest wystawianie na działanie powietrza, a utlenianie jest główną przyczyną rozkładu płynu. Typowe zastosowania obejmują instalacje regulacji temperatury, wykorzystywane podczas procesów wytłaczania plastiku, formowania plastiku oraz odlewania ciśnieniowego metalu.

 

Typowe dane eksploatacyjne

Właściwości

Metoda Testu

Wyniki

Barwa

ASTM D1500

<0,5

Temperatura płynięcia °C

ASTM D97

-42

Temperatura zapłonu °C

ASTM D92

225

Temperatura palenia się °C

ASTM D92

240

Temperatura samozapłonu °C

ASTM E659

343

Zawartość siarki XRF, % m/m

ASTM D664

<0,0001

Pozostałość po koksowaniu, % m/m

ASTM D189

0,01

Średnia masa cząsteczkowa

371

Liczba zobojętnienia, TAN, mg KOH/g

ASTM D664

<0,1

Lepkość,cSt  @  40ºCcSt  @ 100ºCcSt  @ 316°C

ASTM D445

32,1

5,4

0,7

Współczynnik rozszerzalności cieplnej, % / °C

0,0907

Przebieg destylacji, °C10%50%90%

ASTM D2887

365

417

475

 Podane wyżej wartości są typowe dla normalnej produkcji. Nie stanowią one specyfikacji.

 

Kody oleju i dostępne opakowania

Opakowanie

CALFLO AF

20 l

OI05CF20

205 l

OI05CF205

 

Back to Top