Zadzwoń do nas: 601 553 615 lub napisz: tele@ondo.eu

LUMINOL TR/TRi.

Opis produktu

supr_norm
LUMINOL TR / TRi
Oleje elektroizolacyjne

Oparte na ultra czystych syntezowanych olejach bazowych z opatentowanego procesu hydrokrakingu HT Petro-Canada w połączeniu z hydroizomeryzacją. Doskonałe dla transformatorach mocy i dystrybucyj-nych pracujących ze szczytową wydajnością.

Skrócony opis produktu

LUMINOL ma lepsze właściwości eksploatacyjne od naftenowych olejów elektroizolacyjnych.
LUMINOL Petro-Canada to grupa olejów stanowiących przełom w technologii olejów elektroizolacyjnych. W odróżnieniu od naftenowych olejów mineralnych w LUMINOLU wykorzystane zostały syntezowane ultra-czyste izoparafinowe oleje bazowe – w celu zminimalizowania strat mocy i maksymalizowania wydajności. Oleje te nie zawierają, posiadającej właściwości korodujące, siarki, której obecność może prowadzić do przebicia transformatora.
Oleje LUMINOL są bardziej niż oleje naftenowe odporne na występowanie szczytów energetycznych, jak również na ekstremalne warunki atmosferyczne – wysokie i niskie temperatury otoczenia. Dzięki swojej naturalnie wysokiej odporności na utlenianie oleje LUMINOL są dłużej odporne na rozkład i zapewniają wydłużone okresy eksploatacji. Zatem obniżone zostają koszty rutynowych konserwacji transformatora oraz dolewek oleju i zmniejszone są problemy z wydajnością transformatora.

LUMINOL TR oraz LUMINOL TRi doskonale nadają się do stosowania w transformatorach mocy i dystrybucyjnych pracujących ze szczytową wydajnością, jak również w jednostkach nie hermetycznych, montowanych na podkładkach oraz na słupach w zastosowaniach komercyjnych, przemysłowych i instytucjonalnych.

• LUMINOL TR przeznaczony jest do zastosowań Typu I.
• LUMINOL TRi przeznaczony jest do zastosowań Typu II.
• Obydwa te oleje spełniają lub przekraczają wymagania specyfikacji CSA-C50-97 (Klasa A i B), normy ASTM D3487 oraz specyfikacje DOBLE TOPS.
• LUMINOL jest dopuszczony do zastosowań wymagających Ontario Hydro M-104.
• LUMINOL TR spełnia Ogólne specyfikacje IEC 60296:2003 dla śladowo inhibitowanego oleju transformatorowego.
• LUMINOL TRi spełnia Ogólne specyfikacje IEC 60296:2003 dla inhibitowanego oleju transformatorowego.

Typowe dane eksploatacyjne

Właściwości

Test

CSA-C50-97 Klasa A

ASTM D3487

LUMINOL

Typ I Typ II Typ I Typ II TR TRi
Właściwości fizyczne
Postać Wizual-nie

niedostępny

bezbarwny i przeźroczysty

bezbarwny i przeźroczysty

Barwa ASTM D1500

0,5 max

0,5 max

<0,5

Ciężar właściwy @ 15 oC ASTM D1298

0,906 max

0,91 max

0,835

Lepkość kinematyczna cSt @ 100 oC ASTM D445

niedostępna

3,0 max

2,8

Lepkość kinematyczna cSt @ 40 oC ASTM D445

10 max

12,0 max

9,2

Lepkość kinematyczna cSt @ 0 oC ASTM D445

75 max

76 max

53

Lepkość kinematyczna cSt @ -40 oC ASTM D445

2500 max

nie dostępna

1230

Temperatura płynięcia oC ASTM D97

– 46 max

– 40 max

– 60

Napięcie między fazowe @ 25 oC, dyna / cm ASTM D971

40 min

40 min

48

Temperatura zapłonu oC ASTM D92

145 min

145 min

170

Właściwości chemiczne
Liczba zobojętnienia, mg KOH/g ASTM D974

0,03 max

0,03 max

<0,01

Zawartość wody, ppm ASTM D1533

35 max

35 max

<25

Siarka korodująca ASTM D1275

nie korodująca

nie korodująca

nie korodująca

Zawartość PCB, ppm ASTM D4059

2 max

nie wykrywalne

zero

Odporność na utle-nianie, m/m %, osad @ 72 h ASTM D2440

0,1 max

nie dostępne

0,15 max

0,1 max

<0,01

<0,01

Odporność na utle-nianie, mg KOH/g @ 72 h ASTM D2440

0,4 max

nie dostępne

0,5 max

0,3 max

<0,01

<0,01

Odporność na utle-nianie, m/m %, osad @ 164 h ASTM D2440

0,2 max

0,05 max

0,3 max

0,2 max

<0,01

<0,01

Odporność na utle-nianie, mg KOH/g @ 164 h ASTM D2440

0,5 max

0,2 max

0,6 max

0,4 max

<0,01

<0,01

Test obrotowym zbiornikiem ciśnieniowym, minuty ASTM D2112

nie dostępne

195 min

nie dostępne

195 min

400

600

Właściwości elektryczne
Napięcie przebicia dielektryka, @ 60 Hz elektroda tarczowa, min; kV ASTM D877

30 min

30 min

55

Napięcie przebicia dielektryka, @ 60 Hz elektroda VDE, szczelina 2,03 mm, min kV ASTM D1816

24 min1

35 min1

441

56 min11

56 min11

6511

Impuls przebicia dielektryka; kV ASTM D3300

145 min

145 min

>300

Tendencja wydzielania gazu, µL/min ASTM D2300

nie dostępne

+30 max

– 10

Współczynnik mocy @ 60 Hz, 100 oC ASTM D924

0,005 max

0,003 max

0,001

Współczynnik mocy @ 60 Hz, 25 oC ASTM D924

0,0005 max

0,0005 max

<0,0001

Podane wyżej wartości są typowe dla normalnej produkcji. Nie stanowią one specyfikacji.


Kody olejów i dostępne opakowania

Opakowanie

LUMINOL TRi

205 l

OI29LUMTRI205

 

Back to Top