PURITY™ FG SynFX™

W formulacji wybranych środków smarowych Petro-Canada PURITY™ FG zastosowano nową zaawansowaną technologię dodatków uszlachetniających SynFX™. Dzięki niej produkty te uzyskują osiągi „syntetyków”.

Zmianie formulacji podlegać będą, posiadające dopuszczenie do incydentalnego kontaktu z żywnością NSF H1:

oleje przekładniowe PURITY FG EP Gear Fluid 100, 150, 220, 320, 460,
oleje sprężarkowe PURITY FG Compressor Fluid 32, 46, 68, 100,
obok istniejących olejów hydraulicznych dla przemysłu spożywczego PURITY FG AW 32, 46, 68, 100 wprowadzony zostanie nowy produkt PURITY FG-X AW Hydraulic Fluid 46 wykorzystujący technologię SynFX™.

Zalety nowej generacji olejów PURITY FG w technologii SynFX™:

zwiększona odporność na utlenianie i stabilność termiczna;
zdolność do pracy w wyższych temperaturach i odporność na wzrost lepkości wynikający z oksydacji oleju oraz na powstawanie osadów;
zachowanie płynności w niskich temperaturach;
zmniejszone powstawanie kwasowych związków i zanieczyszczeń.