Zalety oleju Petro-Canada PURITY™ FG-X AW Hydraulic Fluid 46

Zalety oleju Petro-Canada PURITY™ FG-X AW Hydraulic Fluid 46
wykorzystującego technologię dodatków uszlachetniających SynFX™.

Dodatki uszlachetniające SynFX™ sprawiają, że oleje wyprodukowane w tej technologii uzyskują osiągi syntetyków opartych na PAO (polialfaolefinach).

Test ASTM D2272 – RPVOT (Rotating Pressure Vessel Oxidation Test),
test na utlenianie oleju w wirującym zbiorniku ciśnieniowym.

Odporność na utlenianie jest jedną z właściwości oleju decydujących o jego długiej żywotności. Olej odporny na utlenianie nie jest też podatny na tworzenie osadów i laków, które w istotny sposób zakłócają pracę układu, w tym przypadku hydraulicznego.

Olej PURITY™ FG-X AW 46 uzyskał w tym teście 1147 minut, co jest wartością powyżej średniej dla typowych olejów syntetycznych PAO z tej grupy olejów. Dla porównania olej hydrauliczny NSF H1 PURITY FG AW 46 oparty na białym oleju mineralnym jako bazie, ma w tym teście wynik 561 minut, co sytuuje go w ścisłej czołówce olejów tego segmentu.

Test IP48M @ 200 oC – badanie odporności oleju na gęstnienie pod wpływem wysokiej temperatury;
wykres
Mierzony jest wzrost lepkości oraz pozostałości po koksowaniu na skutek oksydacji.

Znaczny wzrost lepkości oleju pod wpływem oksydacji może mieć istotny, negatywny wpływ na pracę układu hydraulicznego.

U wszystkich badanych olejów konkurencyjnych opartych na mineralnych olejach bazowych wzrost lepkości w tym teście wynosił ponad 100% a nawet wielokrotności 100%. Najlepiej wypadł w tej grupie olej Petro-Canada PURITY FG AW 46: wzrost lepkości o 65%. W grupie olejów syntetycznych PAO wzrost lepkości wynosił od kilku do ponad 100%. Olej PURITY™ FG-X AW 46, jest tu w ścisłej czołówce, 11% wzrostu lepkości.

Test ASTM D2619 – stabilność hydrolityczna,
badanie odporności na powstawanie kwasowych związków pod wpływem zanieczyszczenia wodą i w obecności miedzianego katalizatora.

Hydrolitycznie niestabilne oleje są podatne na tworzenie kwasowych związków oraz nierozpuszczalnych zanieczyszczeń, które negatywnie wpływają na pracę układu hydraulicznego poprzez powodowanie korozji, blokowanie zaworów i zmianę lepkości oleju.

Zarówno PURITY™ FG-X AW 46 jak i PURITY FG AW 46 wykazują najlepszą stabilność hydrolityczną tak w badanej grupie olejów opartych na białych olejach mineralnych, jak i na syntetycznych olejach PAO.

Test ASTM D5950 – temperatura płynięcia

Temperatura płynięcia pokazuje zdolność oleju do zastosowań niskotemperaturowych, czy to związanych z chłodnictwem, czy w układach pracujących na zewnątrz.

Temperatura płynięcia oleju PURITY™ FG-X AW 46 wynosi -48 oC, czyli jest na poziomie olejów syntetycznych.

Temperatura płynięcia oleju PURITY FG AW 46 oC wynosi -21 oC, co sytuuje go w czołówce olejów opartych na bazach mineralnych.